Op zoek naar de beste toekomst voor jullie beiden

Jullie ervaren een crisis in de relatie (ontrouw, spanningen, onbegrip, communicatiemoeilijkheden, …) en willen die overwinnen. Je twijfelt aan je relatie. Je wil samen met je partner en onder professionele begeleiding onderzoeken of jullie een toekomst hebben.

Ik ben Gaston Vanhaeren, psycholoog, psychotherapeut, gespecialiseerd in relatietherapie en werkgerelateerde problematiek.  Ik heb praktijk in de groepspraktijk van Zijnskracht, Baarledorpstraat 34 in 9031 Drongen (bij Gent).

Ik begeleid partners op een heel praktische wijze om echt met elkaar te praten. Ik help beide partners om helder te maken wat ze van de andere partner verlangen, om vertrouwen te herstellen, om elkaar terug meer te waarderen en te voelen hoe ze elkaar graag zien. Met praktische opdrachten leer je omgaan met de verschillen tussen het koppel. In een eerste gesprek zoeken we uit wat jullie vraag is, of ik daar een antwoord kan op geven en of het “klikt”. Pas nadien beslis je of dit iets voor jullie is.

Ik werk op maandag- en dinsdagavonden. Overdag kan je sneller terecht.

Aanpak

We verkennen samen wat jullie vraag is. We staan stil bij wat elkeen voelt, wat je denkt en wat je lichamelijk ervaart. Als therapeut geef ik je terug hoe ik jullie relatie ervaar. Verandering begint met stil te staan bij wat er is. We zoeken samen naar nieuwe manieren om te onderhandelen, naar nieuwe mogelijkheden om ermee om te gaan. Ik focus op een respectvolle communicatie, invloeden van familie, gevoelens,….

De belangrijkste werkvorm is het gesprek en de ervaring van cliënt en therapeut tijdens dit gesprek. In ondersteun beide partners en nodig uit tot nieuwe gespreksvormen.

Om je sterkten en te ontwikkelen punten in kaart te brengen maak ik soms gebruik van een Myers Briggs Type Indicator©. MBTI is een vragenlijst en een hulpmiddel dat voor ieder persoon begrip en inzicht verschaft in:

  • de eigen persoonlijkheid
  • een handleiding om op constructieve wijze om te gaan met individuele verschillen
  • eigen motivatie en die van anderen/je partner

MBTI is gebaseerd op het werk over psychologische typen van Carl G. Jung. Kom hier meer te weten over MBTI.

Mijn achtergrond als psychotherapeut is de Gestalttherapie. Dit is een cliëntgerichte benadering, waarin het contact ‘hier en nu’ tussen cliënt en therapeut centraal staat.

Wie ben ik?

Ik ben Gaston Vanhaeren, psycholoog, psychotherapeut en gespecialiseerd in relatietherapie en werkgerelateerde vragen. De dynamiek tussen partners, het verlangen naar een relatie, de moeilijkheid de andere te begrijpen, de hoop om een brug te kunnen bouwen,… maken deel uit van mijn passie.

Reeds 20 jaar begeleid ik partners in hun zoektocht naar geluk en persoonlijke ontwikkeling, zowel privé als professioneel. Ik heb praktijk in Baarle bij Drongen, rustig en discreet.

Ik ben klinisch psycholoog (KUL 1986) en economist (EHSAL 1992). Ik ben meer dan 25 jaar actief in organisaties. Sinds 2000 als zelfstandig consultant en trainer (persoonlijke effectiviteit, assertiviteit, leiding geven, team building, veranderingsmanagement,…). Daarnaast begeleid ik ook mensen individueel via coaching.

Geaccrediteerd voor MBTI (typologie van C. Jung) en Insights Discovery. Na een opleiding Gestaltpsychotherapie (IVC te Kortrijk) en bijscholing in systeemdenken (Interactie Academie) ben ik de laatste jaren meer actief in persoonlijke coaching en therapeutische begeleiding.

Ik ben geboeid door wat er gebeurt tussen mensen. Vanuit inzicht en aanvoelen weet ik mensen liefdevol te confronteren. Gedrevenheid, resultaatgerichtheid en waardering voor ieders eigenheid kenmerken mijn aanpak.

Lid van

  • Erkend door de Belgische Federatie van Psychologen Compsy
  • Lid van Vereniging voor Klinisch Psychologen, nummer 631105312
  • Aangesloten bij Vind een pycholoog

Praktisch verloop

De duur van een relatietherapie kan variëren van 5 tot 10 sessies (elk anderhalf uur). De prijs is 120 euro per sessie. Omdat ik erkend psycholoog ben, kan je via elke mutualiteit minstens 20 euro per sessie recupereren.

De sessies gaan door in de therapeutenpraktijk van Zijnskracht, Baarledorpstraat 34 in Drongen. Je kan parkeren verderop in de straat.

We starten met een intakegesprek, waarin we kennismaken en jullie vraag verkennen. In de eerste sessie probeer ik al te tonen hoe ik werk. We bespreken de mogelijkheid of een begeleiding zin heeft.

Wanneer de spanning te hoog is, kan ik een individueel gesprek met beide voorstellen, maar dit is eerder uitzonderlijk omdat het tussen jullie dient te gebeuren.

Na het intakegesprek beslis je pas of jullie willen verder gaan en maken we afspraken over de frequentie van de contacten. Dat kan wekelijks, twee- of driewekelijks zijn, afhankelijk van je vraag, de urgentie en intensiteit ervan.

Doorheen de begeleiding bouwen we regelmatig evaluatiemomenten in waarbij we de voortgang bekijken en afspraken maken over het vervolg.

Je kan afspraak maken via telefoon 0486 35 83 61 of e-mail.